Notification: New Zevendal bank account detail

Nedbank Current Account
Account number: 121 983 1883
Branch code: 198 765

Dear Zevendal-home owner

Please take note that Zevendal’s FNB bank account has been closed for any further Electronic Fund Transfers (“EFTs”), with immediate effect.

Please refer to the new Nedbank current bank account detail above to be used for any further EFT payment of levies.  Our apologies for any inconvenience caused in this regard.

January 2021 debit orders are not affected.


Beste Zevendal huiseienaar

Neem asseblief kennis dat Zevendal se FNB-bankrekening gesluit is met onmiddellike effek vir enige verdere Elektroniese Fonds Oorplasings (“EFTs”).

Verwys asseblief na die nuwe Nedbank lopende bankrekening besonderhede hierbo, vir enige toekomstige EFT betalings van heffings. Ons vra om verskoning vir enige ongerief in hierdie verband.

Januarie 2021 – debietorders word nie geaffekteer nie.

The Confirmation of account details document from Nedbank kan be viewed here

Leave a Reply