Tuine

Tuine

Die droogte/hitte van die afgelope somer het hoe eise aan ons parke en tuine gestel.Veral ons tuin voor by die fontein moes dit ontgeld. Die gedagte is om die “waterwise” tuin wat intussen aangeplant is verder uit te brei.

Alhoewel ons grasperke (parke) tans goed vertoon ervaar ons tydens die somer veral dat die grasperke geel kolle vertoon. Dit is veral aan twee faktore te danke. Eerstens is ons besproeiingstelsel oud en baie laste ondergronds gee van tyd tot tyd mee.Tweedens is ons bron aan ondergrondse water beperk. Om al die parke binne ‘n week dmv een boorgat te bespuit veroorsaak dat die besproeiingstyd per park beperk moet word. Verder is dit ook belangrik om die boor-gat sodanig te bestuur dat ons boorgat nie uitdroog nie.

Ons ervaar ook ‘ n al groter probleem met Ficus en doringbome op ons parke en sypaadjies. Weens die bome se aggressiewe wortelstelsel beskadig dit eien-dom en strate. In ‘n poging om die probleem op te los sonder om alle bome te verwyder sal fondse aangewend moet word om wortels te beheer of nuwe bome aan te plant waar bome verwyder moet word.

Leave a Reply